Tag

Tremp

Exposició “Reproducción de la Virgen de Gracia”, Enguera

/ /
Exposició dels treballs pràctics de la tesi doctoral “Estudi de les tècniques del daurat i la policromia sobre or en l’escola valenciana del segle XV al segla XX.  Anàlisi dels materials, tècniques i procediments”, entre els quals està la reproducció de la Verge de Gràcia d’Enguera.

Obres daurades i policromades

/ / /
Treballs realitzats per a la defensa de la tesi doctoral “Estudi de les tècniques del daurat i la policromia sobre or a l’escola valenciana del segle XV al segle XX. Anàlisi dels materials, tècniques i procediments”, defensada el 14 de desembre de 2015, amb la puntuació de “sobresaliente cum laude”. Son treballs que mostren els […]