Obres daurades i policromades

Practicum tesi doctoral 2015

Treballs realitzats per a la defensa de la tesi doctoral “Estudi de les tècniques del daurat i la policromia sobre or a l’escola valenciana del segle XV al segle XX. Anàlisi dels materials, tècniques i procediments”, defensada el 14 de desembre de 2015, amb la puntuació de “sobresaliente cum laude”.

Son treballs que mostren els diferents processos d’execució de la tècnica del daurat a l’aigua i la policromia s0bre l’or. S’han escollit models de diferents èpoques que exemplifiquen de manera pràctica les tècniques investigades a la tesi doctoral.