Exposició “Fet a Àfrica”, Cartagena

Casino de Cartagena, juny 2014

Exposició organitzada per la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, per a donar a conèixer el projecte Wend Be Ne Do que du endavant esta fundació a Burkina Faso.