Baasneere, Burkina Faso

2010- 2018

Diferents estades en Baasneere, Burkina Faso, col·laborant en els projectes de cooperació internacional al desenvolupament de l’associació ALGEMESÍ SOLIDARI (http://www.algemesisolidari.org/) des de l’any 2010, i amb la contrapart BUUD-BUMBU DE BAO/BAASNEERE.