Tag

Acrílic

Històries de Baobabs

/ /
Els baobabs són arbres que poden arribar a centenaris, i fins i tot mil·lenaris. A Burkina Faso és molt fàcil trobar baobabs de totes les mides i de totes les edats; d’ells s’aprofita tot: la fruita, la fulla, la fusta i l’ombra que projecten. A la seua ombra s’han contat, i es continuen explicant, moltes […]

Obres daurades i policromades

/ / /
Treballs realitzats per a la defensa de la tesi doctoral “Estudi de les tècniques del daurat i la policromia sobre or a l’escola valenciana del segle XV al segle XX. Anàlisi dels materials, tècniques i procediments”, defensada el 14 de desembre de 2015, amb la puntuació de “sobresaliente cum laude”. Son treballs que mostren els […]

Exposició “Fet a Àfrica”, Cartagena

/
Exposició organitzada per la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, per a donar a conèixer el projecte Wend Be Ne Do que du endavant esta fundació a Burkina Faso.

Mural del País Valencià

/
Mural realitzat amb motiu d’un espectacle de música i versos del grup Confiteor, amb selecció de poemes de l’obra de Vicent Andrés Estelles.

Fet a Burkina

/
Col·lecció de pintures realitzades a Burkina Faso en 2012.

Obres religioses

/ /
Obres encomanades per a diferents retaules, o per a particulars, anteriors a l’any 2010
text alt

Buscant la llum

/ /
Sèrie de pintures en les quals apareix la llum com element gràfic i com valor transcendent.

El Messies

/ /
Col·lecció de pintures inspirades en l’oratori El Messies, del compositor G. F. Händel, i exposades amb motiu del desè aniversari de la interpretació participativa de l’obra que cada any promou la Schola Cantorum d’Algemesí.
1 2 3 4